Drenering

Vi utfører drenering rundt din bolig eller plass. Dreneringen rundt boligen din utgjør en viktig del av fuktsikringen.

Mange boliger er utsatt for tilsig av overflatevann på grunn av økende nedbørsmengder. Her kan vi være behjelpelige med håndteringen av overflatevannet, drenering og fuktsikring. Nedløpsvann fra taket kan også gi betydelige skader dersom vannet ikke føres bort fra bygningen. Er du usikker på om din bolig er godt nok sikret, kommer vi gjerne på befaring. Vi tilbyr også etterisolering. Alle våre arbeider utføres i henhold til norsk standard.